fbpx

GLOBAL implant

GLOBAL implant je konične forme, bone level, ZirTi površine (Zirconium Sand-Blasted Acid Etched Titanium)

Dostupan je u dijametrima: 3,80mm; 4,30mm; 4,80mm; 5,50mm i dužinama od 8,5 do 15mm; Dolazi sa multifunkcionalnim maunterom koji može da posluži kao prenosnik u toku hirurške faze ugradnje implanta, kao transfer ili za izradu privremene protetske nadoknade; Dva spiralna duboka ureza čine ih samourezujućim i progresivnim implantima; Zaobljen apikalni deo implanta deluje preventivno u slučaju blizine maksilarnog sinusa ili mandibularnog kanala; Interna protetska konekcija je dupli oktagon; Dubina konekcije je 3,5 mm; Postoji mogućnost protetske swiching platforme. Cena: 139,00 eur
Sulkus former tip: standardni (straight) i estetski (anatomski). Cena 21,00 eur       
Transfer tip: za otvorenu kašiku (standardni i estetski), za zatvorenu kašiku (standardni i estetski); Cena 36,00 eur;  pull-up (klik) Cena 31,00 eur
Analog: Cena 30,00 eur
Abatment tip: za privremenu protetsku nadoknadu (cena 34,00 eur - 41,00 eur), standardni abatment (cena 61,00 eur - 70,00 eur), abatment za frez tehniku (cena 61,00 eur), abatment za tehniku livenja (cena 32,00 eur - 182,00 eur), intermedijarni abatment (cena 64,00 eur), locator abatment, kugla abatment za protezu (cena 65,00 eur)
Hirurški set GLOBAL  Cena  3.301,00 eur

PROMOCIJA
10U-ZT
START- UP SET GLOBAL Uključuje:  
• 10 GLOBAL implantata,
• 4 analoga,
• 4 transfera,
• 4 sulkus formera,
• 4 standardna abatmenta + hirurški set GRATIS!
Cena 2490 eur*
* Kupovinom start-up seta uštedećete 2793 eur u odnosu na zbirne pojedinacne cene paketa: 5283 eur

Link na site proizvođača:
https://www.sweden-martina.com/en_rs/product/implantology_and_surgery-13438/dental_implants-1219/global-643.html


Pogledajte hirurški priručnik.