fbpx

TiNET membrana za koštanu regeneraciju

U upotrebi je 5 tipova titanijumske membrane.

TiNET-FM-1    30x30, debljina 0,20mm
TiNET-FM-2    30x30, debljina 0,20mm
TiNET-FM-3    20(14)x30, debljina 0,20mm
TiNET-FM-4    30(20)x30, debljina 0,20mm
TiNET-FM-5    30(20)x30, debljina 0,20mm