fbpx

Resorpcija alveolarnog grebena nakon ekstrakcije zuba je dobro poznat problem. Ovaj klinički fenomen predstavlja izazov za lekare širom sveta pri ugradnji implantata. BonMaker ATB je aparat za stvaranje autogenog koštanog grafta, koji nastaje mehaničkom i hemijskom obradom prirodnih zuba. Ovo istraživanje pruža uvid u kliničke, radiografske i histološke rezultate, kao i u sigurnost i efikasnost korišćenja BonMaker praha u terapiji održavanja i prezervacije visine alveolarnog grebena.

Kompletno kliničko istraživanje možete pogledati ovde (u prilozima).